GCG

 

Další informace

Poplatky, platby, termíny, instrukce pro autory, další vzdělávání učitelů


Vážení kolegové.
Oznámíte-li nám e-mailem spoj kterým přijedete do Nedvědice, zajistíme Váš odvoz autem do hotelu.
V krizovém případě při dopředu neohlášeném příjezdu volejte recepci hotelu Myslivna na číslo +420 566 565 044 nebo pořadatele na číslo +420 774 181 051.

Poplatky:

Ubytování a stravování: Cena za ubytování a plnou penzi je 570,-Kč za den (270,- Kč ubytování, 300 Kč plná penze - snídaně, oběd, večeře a 2x Coffee Break). Pobyt začíná v pondělí večeří a končí v pátek obědem, tj. za celkem 4 x 570,-Kč = 2280,-Kč.
Vložné na konferenci je 990,-Kč, pro členy ČRGG 890,-Kč. Vložné zahrnuje: konferenční materiály, sborník a organizační náklady.

Pokyny k platbě:

Název účtu: Jednota českých matematiků a fyziků
Číslo účtu: 1024032722/5500
V případě bezhotovostní platby uveďte jako variabilní symbol kód účastníka, který vám bude přidělen při závazné registraci.
Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci. Stravné a nocležné je možno uhradit na místě.

Další údaje (pro fakturaci, platby ze zahraničí):
IČO: 64327141
DIČ: CZ 64327141.
IBAN: CZ26 5500 0000 0010 2403 2722
B.I.C.: RZBCCZPP

Instrukce pro autory příspěvků:

Příspěvky jsou přijímány v českém a anglickém jazyce. Z příspěvků bude sestaven sborník s ISBN. Poplatek za sborník, jenž obdrží každý účastník konference, je zahrnut ve vložném. Akceptujeme příspěvky v rozsahu 2, 4 anebo 6 stran (sudý počet stran).
Abstrakt v délce 10-20 řádků (formát A4, TEX nebo WORD) je nutné dodat programovému výboru do 30. června 2007. Recenzent pověřený programovým výborem doporučí přezentaci prostřednictvím přednášky nebo posteru.

Text svého referátu můžete odevzdat na místě nebo poslat do 15. 10. 2007

Forma příspěvku do sborníku:

  • pouze elektronicky
  • ve formátu pdf (ve formátu A5) + v nativním formátu (Word nebo TeX + obrázky)
  • nečíslovat stránky!
  • pro napsání příspěvku je nutné použít šablonu pro psaní ve Wordu nebo v TeXu - ke stažení níže. Nepoužívejte loňské šablony!
  • pro uživatele Wordu: je nezbytné používat styly definované v šabloně.
  • příspěvky posílejte elektronickou poštou na adresu starha@fme.vutbr.cz

Šablony pro psaní článků ke stažení:

česky - Word česky -TeX anglicky - Word anglicky - TeX

Termíny:

  duben 2007   předběžná registrace
  28. 5. 2007   rozeslání 2. oznámení
  15. 7. 2007   mezní termín závazné registrace
  27. 7. 2007   úhrada vložného, ubytování a stravování; abstrakt v délce 10-20 řádků  
  10. 9. 2007   zahájení konference
  15. 10. 2007    zaslání příspěvku

Konference začíná v pondělí 10. září v 18.00 hod. Registrace bude probíhat od 15.00 hod. Předpokládaný konec konference je v pátek 14. září ve 12.00 hod.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Číslo akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je 21208/05-25-214

 Powered Linux Powered PHP
Poslední změna: 07.06.2020 03:07

Webdesign: Jan Šafařík, David Polách & Pavel Štarha