GCG

27. Konference o geometrii a počítačové grafice

Geometry and Computer Graphics 07

pondělí 10. září - pátek 14. září 2007

Nedvědice


*.pdf [velikost 22104 kB]

*.pdf  
*.pdf  
*.pdf  
*.pdf
- 6. září 2007

Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a počítačovou grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci se Stavební fakultou a Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Konference umožňuje setkání odborníků pro prezentaci výsledků vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti v oblasti geometrie, geometrického modelování a počítačové grafiky.

Témata konference:

  • Geometrie, geometrické modelování a výpočtová geometrie a jejich aplikace
  • Výuka geometrie na vysokých a středních školách
  • Proměny geometrického kurikula
  • Doktorská studia

Zvané přednášky:

  • Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Historie a užití kvaternionu v geometrii (anotace)
  • Prof. Dr. Horst Martini, Fakultät für Mathematik, Technische Universität Chemnitz: Elementary geometry today (anotace)

Programový výbor konference:

  Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc., FSv ČVUT v Praze
  Mgr. Roman Hašek, PhD., PF JU České Budějovice
  Doc. RNDr. František Ježek, CSc., FAV ZČU v Plzni
  Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc., MFF UK Praha
  Doc. RNDr. Marie Kargerová, CSc., FS ČVUT v Praze
  RNDr. Miroslav Lávička, CSc., FAV ZČU v Plzeni
  Prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., PF JU České Budějovice
  Prof. Dr. Hellmuth Stachel, Vienna University of Technology, Wien
  Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., Slovenská technická univerzita, Bratislava
  Prof. Dr. Gunter Weiss, Dresden University of Technology, Dresden

Organizační výbor konference:

  RNDr. Květoslava Borecká, FSI VUT v Brně, borecka@fme.vutbr.cz, tel.: 541142569
  RNDr. Mája Lovečková, FSI VUT v Brně, loveckova@fme.vutbr.cz, tel.: 541142569
  Doc. PaeDr. Dalibor Martišek, Ph.D., FSI VUT v Brně, martisek@fme.vutbr.cz, tel.: 541142713
  Mgr. Jana Procházková, Ph.D., FSI VUT v Brně, jprochazkova@gmail.com
  Mgr. Jan Šafařík, FAST VUT v Brně, safarik.j@fce.vutbr.cz, tel.: 541147606
  RNDr. Hana Šafářová, FAST VUT v Brně, safarova.h@fce.vutbr.cz, tel.: 541147622
  Ing. Pavel Štarha, Ph.D., FSI VUT v Brně, starha@fme.vutbr.cz, tel.: 541142745
  Mgr. Lucie Zrůstová, FAST VUT v Brně, zrustova.l@fce.vutbr.cz, tel.: 541147613

Kontakt:

Mgr. Jan Šafařík
Stavební fakulta VUT v Brně
Žižkova17
602 00 Brno
e-mail: safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: 5 4114 7606Powered Linux Powered PHP
Poslední změna: 07.06.2020 03:07

Webdesign: Jan Šafařík, David Polách & Pavel Štarha