7. MATEMATICKÝ WORKSHOP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Brno – čtvrtek 16. října 2008

http://math.fce.vutbr.cz/konference

 

Akce se koná pod záštitou děkana FAST VUT v Brně

Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.

 

Pořadatel

 

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební

Vysokého učení technického v Brně

 

                       

Místo konání

 

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří  95, budovy D a Z

             

 

Cíl workshopu

 

Cílem workshopu je spojit odborníky, kteří rozvíjejí matematickou teorii, s těmi:

·          kteří ji aplikují v dalších (nejen technických)  vědách,

·          kteří se zabývají historií matematiky,

·          případně promýšlejí matematické vzdělávání budoucích inženýrů.

Workshop je vhodnou příležitostí též pro prezentaci prací a výměnu zkušeností doktorandů z různých vysokých škol a vědeckých pracovišť.

K workshopu již tradičně patří i ochutnávka darů jižní Moravy.

Odborné sekce:  

 

·          matematika a její aplikace

·          historie a výuka matematiky

·          matematický software

 

 

Programový výbor

           

Prof. Leonid Berezanski, DrSc.

University od Negev, Izrael

Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Vysoké učení technické v Brně

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

Masarykova univerzita v Brně

Prof. RNDr. Jan Franců, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Masarykova universita v Brně

RNDr. Jan CHleboun, CSc.

ČVUT v Praze

Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

Vysoké učení technické v Brně

Prof. Denis Y. Khusainov, DrSc.

Kievskij nacionalnyj universitet

Prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc.

AV ČR v Praze

Doc. RNDr. Olga Nanásiová, CSc.

Slovenská technická univerzita

Bratislave

Prof. RNDr. František Neuman, DrSc.

Matematický ústav  AV ČR, pobočka v Brně

Doc. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.

Žilinská univerzita v Žilině

 

Organizační výbor

           

Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Prof. RNDr. Josef Daněček, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Doc. RNDr. Václav Tryhuk, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Doc. Ing. Jiří Vala, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

 

Sekretariát workshopu

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Ústav matematiky  a deskriptivní geometrie 

602 00 Brno, Žižkova 17

DIČ: CZ00216 305, IČO: 00216 305

Jarmila Janochová – sekretariát ÚMDg

e-mail: janochova.j@fce.vutbr.cz

tel., fax: +420 541 147 624

 

        

Bankovní spojení

 

Uvedený poplatek uhraďte na účet č. 111044081/0300.

Variabilní symbol platby je 1282101, specifický symbol bude upřesněn při přihlášení.

Daňový doklad Vám bude vystaven ihned po obdržení platby na náš bankovní účet. Pro správné vystavení daňového dokladu je nutno do přihlášky uvést přesnou adresu organizace dle obchodního rejstříku!

          

 

Účastnický poplatek

 

1.000,-    (včetně 19% DPH)

600,-    studenti a doktorandi  (včetně 19% DPH)

Zaměstnanci VUT 840,- Kč,  neplatí DPH, mají tedy účastnický poplatek o tuto částku snížen.

   

 

 

Možnosti prezentace:

 

·          přímé vystoupení s ústní prezentací příspěvku (čas bude omezen asi na 15 minut, k dispozici je dataprojektor, zpětný projektor, videoprojektor a klasická tabule s bílou křídou)

·          prezentace posteru

·          dvoustránkový abstrakt* v tištěné části sborníku

·          dvoustránkový abstrakt* v tištěné části sborníku a plný text příspěvku* v elektronické části sborníku (na CD-ROM)

     * spojeno s prezentací na www stránkách workshopu

 

 

Pokyny pro autory

 

Příspěvek může být napsán v češtině, slovenštině nebo angličtině; preferována je angličtina.

Vzorový text příspěvku ve zdrojovém formátu tex (pořízený v LATEXu) a ve formátu rtf (pro příznivce Microsoft Word) včetně začleněných obrázků ve formátu jpg je k dispozici zde.

Zdrojový formát není závazný, výstupní soubor však musí mít standardně tisknutelný formát pdf (velikost papíru A4) a nečíslované stránky.

Stránky výsledného tištěného sborníku abstraktů pak budou mít poloviční formát A5 a vlastní průběžné číslování.

 

Důležité termíny:

 

15. září            elektronická přihláška, předložení příspěvků

26. září            platba vložného

30. září            předložení příspěvků po úpravě

                    podle recenzních připomínek