5. MATEMATICKÝ WORKSHOP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

Brno – čtvrtek 19.října 2006

 

 

Akce se koná pod záštitou děkana FAST VUT v Brně

Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.

 

Pořadatel

 

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební

Vysokého učení technického v Brně

 

                       

Místo konání

 

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří  95

Budova D

             

 

Cíl konference

 

Cílem workshopu je spojit odborníky, kteří rozvíjejí matematickou teorii, s těmi:

·         kteří ji aplikují v dalších (nejen technických)  vědách,

·         kteří se zabývají historií matematiky,

·         případně promýšlejí matematické vzdělávání budoucích inženýrů.

 

K workshopu již tradičně patří i ochutnávka darů jižní Moravy.

 

 

Programový a organizační výbor

           

Michal Beneš

České vysoké učení technické v Praze

Josef Daněček

Vysoké učení technické v Brně

Josef Diblík

Vysoké učení technické v Brně

Zdeněk Dostál

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Zuzana Došlá

Masarykova univerzita v Brně

Pavel Drábek

Západočeská univerzita v Plzni

Ján Filo

Univerzita Komenského v Bratislave

Jan Franců

Vysoké učení technické v Brně

Lechosław Hącia

Poznań University of Technology

Jiří Hřebíček

Masarykova universita v Brně

Jan Chleboun

Matematický ústav  AV ČR, Praha

Jan Chvalina

Vysoké učení technické v Brně

Denis Yahyevich Khusainov

Kievskij nacionalnyj universitet

Alois Kufner

Západočeská univerzita v Plzni

Ivo Marek

České vysoké učení technické v Praze

Karol Mikula

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ivo Moll

Vysoké učení technické v Brně

František Neuman

Matematický ústav  AV ČR, pobočka v Brně

Miroslava Růžičková

Žilinská univerzita

Stanislav Šťastník

Vysoké učení technické v Brně

Jiří Vala

Vysoké učení technické v Brně

 

 

 

Organizační zajištění

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav matematiky  a deskriptivní geometrie 

Žižkova 17, 602 00 Brno

 

DIČ: CZ00216 305, IČO: 00216 305

 

Alena Vlčková – sekretariát ÚMDg

e-mail: vlckova.a@fce.vutbr.cz

tel.: +420 541 147 601

 

www stránky workshopu: http://math.fce.vutbr.cz/konference

 

        

Bankovní spojení

 

Uvedený poplatek uhraďte na účet č. 111044081/0300.

 

Variabilní symbol platby je 1262101, specifický symbol bude upřesněn při přihlášení.

 

Daňový doklad Vám bude vystaven ihned po obdržení platby na náš bankovní účet. Pro správné vystavení daňového dokladu je nutno do přihlášky uvést přesnou adresu organizace dle obchodního rejstříku!

          

 

Účastnický poplatek

 

800,-    (včetně 19% DPH)

500,-    studenti a doktorandi  (včetně 19% DPH)

 

Zaměstnanci VUT neplatí DPH, mají tedy účastnický poplatek o tuto částku snížen.

   

 

Možnosti prezentace

 

·        přímé vystoupení s ústní prezentací příspěvku (čas bude omezen asi na 15 minut, k dispozici je dataprojektor, zpětný projektor, videoprojektor a klasická tabule s bílou křídou);

·        prezentace posteru;

·        dvoustránkový abstrakt v tištěné části sborníku;

·        dvoustránkový abstrakt v tištěné části sborníku a plný text příspěvku v elektronické části sborníku (na CD-ROM);

·        dvoustránkový abstrakt a případný plný text příspěvku (ke stažení) na www stránkách workshopu.

 

 

Pokyny pro autory

 

Příspěvek může být napsán v češtině, slovenštině nebo angličtině; preferována je angličtina.

 

Vzorový text příspěvku ve zdrojovém formátu tex (pořízený v LATEXu, šířeném sdružením CSTUG) a ve formátu rtf (pro příznivce Microsoft Word) včetně začleněných obrázků ve formátu jpg je k dispozici zde.

 

Zdrojový formát není závazný, výstupní soubor však musí mít standardně tisknutelný formát pdf (velikost papíru A4) a nečíslované stránky.

 

Stránky výsledného tištěného sborníku abstraktů pak budou mít poloviční formát A5 a vlastní průběžné číslování.

 

 

 

Příspěvky do sborníku je nutno dodat do 30. září 2006.

 

Všechny příspěvky budou recenzovány.

 

Vzhledem k nutnému času na recenzování příspěvků, případnou komunikaci s autory, přípravu a tisk sborníku není možné akceptovat později doručené příspěvky.