4. MATEMATICKÝ WORKSHOP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

Brno – čtvrtek 20.října 2005

 

 

Pořadatel

 

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební

Vysokého učení technického v Brně

 

                       

Místo konání

 

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří  95

Budova D

             

 

Cíl konference

 

Cílem workshopu je spojit odborníky, kteří rozvíjejí matematickou teorii, s těmi:

·         kteří ji aplikují v dalších (nejen technických)  vědách,

·         kteří se zabývají historií matematiky,

·         případně promýšlejí matematické vzdělávání budoucích inženýrů.

 

K workshopu již tradičně patří i ochutnávka darů jižní Moravy.

 

 

Programový a organizační výbor

           

Michal Beneš

České vysoké učení technické v Praze

Josef Daněček

Vysoké učení technické v Brně

Josef Diblík

Vysoké učení technické v Brně

Zdeněk Dostál

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Zuzana Došlá

Masarykova univerzita v Brně

Lechosław Hącia

Poznań University of Technology

Jiří Hřebíček

Masarykova universita v Brně

Jan Chvalina

Vysoké učení technické v Brně

Denis Yahyevich Khusainov

Kievskij nacionalnyj universitet

Jaromír Kuben

Universita obrany v Brně

Ivo Marek

České vysoké učení technické v Praze

Karol Mikula

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ivo Moll

Vysoké učení technické v Brně

Miroslava Růžičková

Žilinská univerzita

Josef Šlapal

Vysoké učení technické v Brně

Jiří Vala

Vysoké učení technické v Brně

 

 

Organizační zajištění

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav matematiky  a deskriptivní geometrie 

Žižkova 17, 602 00 Brno

 

DIČ: CZ00216 305, IČO: 00216 305

 

Alena Vlčková – sekretariát ÚMDg

e-mail: Vlckova.A@fce.vutbr.cz

tel.: +420 541 147 624

 

www stránky workshopu: http://math.fce.vutbr.cz/konference

 

        

Bankovní spojení

 

Uvedený poplatek uhraďte na účet č. 111044081/0300.

 

Variabilní symbol platby je 1252101, specifický symbol bude upřesněn při přihlášení.

 

Daňový doklad Vám bude vystaven ihned po obdržení platby na náš bankovní účet.

          

 

Účastnický poplatek

 

800,-    (včetně 19% DPH)

500,-    studenti a doktorandi  (včetně 19% DPH)

   

 

Možnosti prezentace

 

·        přímé vystoupení s ústní prezentací příspěvku (čas bude omezen asi na 15 minut, k dispozici je dataprojektor, zpětný projektor, videoprojektor a klasická tabule s bílou křídou);

·        prezentace posteru;

·        dvoustránkový abstrakt v tištěné části sborníku;

·        dvoustránkový abstrakt v tištěné části sborníku a plný text příspěvku v elektronické části sborníku (na CD-ROM);

·        dvoustránkový abstrakt a případný plný text příspěvku (ke stažení) na www stránkách workshopu.

 

 

Pokyny pro autory

 

Příspěvek může být napsán v češtině, slovenštině nebo angličtině; preferována je angličtina.

 

Vzorový text příspěvku ve zdrojovém formátu tex (pořízený v LATEXu, šířeném sdružením CSTUG) a ve formátu rtf (pro příznivce Microsoft Word) včetně začleněných obrázků ve formátu jpg je k dispozici zde.

 

Zdrojový formát není závazný, výstupní soubor však musí mít standardně tisknutelný formát pdf (velikost papíru A4) a nečíslované stránky.

 

Stránky výsledného tištěného sborníku abstraktů pak budou mít poloviční formát A5 a vlastní průběžné číslování.

 

 

 

Příspěvky do sborníku je nutno dodat do 30. září 2005.

 

Všechny příspěvky budou recenzovány.

 

Vzhledem k nutnému času na recenzování příspěvků, případnou komunikaci s autory, přípravu a tisk sborníku není možné akceptovat později doručené příspěvky.