Přihlášky Workshop 2008

Jméno a příjmeníPůsobištěTéma
RNDr. Aleš Němeček   Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze  
RNDr. Vlasta Krupková CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně  
Mgr. Jaroslav Urbánek  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  
RNDr. Jiří Dočkal CSc. Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně  
RNDr. Zuzana Chvátalová CSc. Fakulta podnikatelská, Vysoké účení technické v Brně   
RNDr.  Roman Plch Ph.D.  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  
RNDr Josef Rak  Gymnázium Pardubice  
RNDr. Jan Hrdý Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého  
Prof. Ing. Ladislav Lukšan Dr.Sc. Ústav Informatiky, AV ČR Metody vnitřních bodů pro nekonvexní úlohy nelineárního programování 
Ing. Jiří  Jánský  Vysoké učení technické v Brně  
Mgr. Martin Řezáč Ph.D. PEF MZLU v Brně Novinky v Maple 12 
Mgr. Zdenek Halas DiS. UP Olomouc  
Doc. RNDr. Jitka Laitochová CSc. UP Olomouc Algoritmy pro učitele matematiky 
Mgr. Jiří Pecl  Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky Newton and analytic geometry 
Doc., RNDr. Bartoň Stanislav CSc. MZLU Three Dimensional Approximation of the Peach in Maple 
RNDr. Edita Kolářová PhD. FEKT VUT Brno Stochastické diferenciální rovnice v Maplu 
Prof. RNDr. Ivo Marek DrSc. Stavwebni fakulta CVUT v Praze Singular perturbation and multi-scale time modeling  
Doc., RNDr. Jiří Moučka Ph.D. Univerzita obrany Sandwich semigroups of solutions of certain functional equations of one variable  
Ing. Tomáš Pospíšil  ÚM FSI VUT v Brně On Mathematical Medelling of Composites 
prof. RNDr. Pavel Drábek Dr.Sc. ZCU Plzeň Je studium zábava nebo práce? 
RNDr. Beatrix Bačová PhD. Žilinská univerzita v Žiline  
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy CSc. Žilinská univerzita v Žiline K aktuálnym problémom vyučovania matematiky na stredných školách 
PaedDr. Alena Vagaská PhD. Technická univerzita v Košiciach, FVT v Prešove,  Doplním neskôr 
Prof. Denys Khusainov, DrSc. Kiev University, Kiev Stability of a Dynamical Model of Economy with Delay 
Ing. Jiří  Jánský  Vysoké učení technické v Brně  
RNDr. Michal Novák Ph.D. UMAT FEKT VUT v Brně  
RNDr. Erika Fechová PhD. Fakulta výrobných technológií TU Koąice so sídlom v Preąove The solution of differential equation of physical problem by the use of Matlab 
 Jan  Chleboun  FSv ČVUT On an application of a recovered gradient technique 
Doc., RNDr. Zdeněk Pospíšil Dr. Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky Replicator equation on time scale 
Mgr. Vladislav Biba  UMAT FEKT VUT Some examples of generated fuzzy implicators 
 Helena Durnova  Vysoké učení technické v Brně Mathematical Machines at ČSAV 
Mgr. Irena Hlavičková Ph.D. UMAT, FEKT VUT v Brně  On a Discrete System of Verhulst's Type 
Doc. RNDr. Martin Kovár Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Reconstruction of Topology from Causality Structure of Minkowski Space 
Prof. RNDr. Jan Franců CSc. FSI VUT v Brně Homogenizace neperiodické struktury 
PhDr. Jiřina Novotná Ph.D. Masarzkova univeryita Aplikace matic v sociologii 
Prof. Leonid Berezansky, DrSc. Ben-Gurion University of the Negev, Department of Mathematics, Israel On Exponential Stability for a Linear Delay Differential Equation 
Mgr.Mgr.Ing.Mgr.Bc. Jaroslav Lindr Dr. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav společenských věd Rozbor znalostí matematické analýzy u studentů v závislosti na typu střední školy 
Mgr.Mgr.Ing.Mgr.Bc. Lindr Jaroslav Dr. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav společenských věd Rozbor znalostí matematické analýzy u studentů v závislosti na typu střední školy 
RNDr. ©árka Hoąková Ph.D. Univerzita obrany An interesting example of subquasi-order hypergroup 
Mgr. Marie Tomšová  UMAT FEKT VUT Kvadratické programování 
PaedDr. Jana Boržíková PhD. Fakulta výrobných technológií TU KE The Support of Applied Mathematics by Chosen Programming Languages 
Doc. RNDr. Jiří Novotný CSc. FAST VUT v Brně Kurz operačního výzkumu pro posluchače kombinovaného studia 
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. Vysoké učení technické v Brně Representation of Solutions of Linear Differential and Discrete Systems 
prof. RNDr. Jan Chvalina DrSc. UMAT FEKT VUT Brno Sandwich semigroups of solutions of certain functional equations of one variable  
Ing. Pavel Špaček Dr. FaSt VUT Brno, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Kriging odhady úrovně hladiny podzemní vody 
Prof..,,RNDr.. František Neuman DrSc. ÚMAT ------ 
Prof. RNDr. Jiri Hrebicek CSc. Masarykova universita Matematické modelování a simulace s vyuľitím MapleSim 
Doc. RNDr. Libor Čermák CSc. FSI VUT Brno Linear stability analysis of viscous flow in axisymmetric domain 
RNDr. Zdeněk Svoboda CSc. FEKT VUT BRNO Sandwich semigroups of solutions of certain functional equations of one variable 
RNDr. Helena Koutková CSc. FAST VUT Kriging odhady úrovně hladiny podzemní vody 
doc. RNDr. Jaromír Baštinec CSc. UMAT FEKT VUT Matematická příprava doktorandů. 
Ing. Olga Filippova  UMAT, FEKT VUT v Brně Initial problem for singular nonlinear integrodifferential equations of Fredholm-Volterra type 
RNDr. Břetislav Fajmon Ph.D. UMAT, FEKT VUT v Brně Applications of integral inequalities 
Doc.RNDr. Zdeněk Šmarda CSc. UMAT, FEKT VUT v Brně Existence of solutions of fractional order functional differential equations with infinite delay 
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek CSc. Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta Řešení zajímavých úloh jako prostředek rozvíjení znalostí studentů 
doc. RNDr. Josef Zapletal CSc. Ústav matematiky FEKT Hypersemigroups Constructed on Especially Partially Ordered Sets 

Vyplnění přihlášky