Přihlášky Workshop 2006

Jméno a příjmeníPůsobištěTéma
RNDr Josef Rak  Gymnázium Pardubice  
PhDr. Jiřina Novotná Ph.D. Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, MU Brno Strategie řešení úloh z pravděpodobnosti  
 Vratislava Mošová  MVŠO Boundary value problem for Helmhotz equation and RKHPUM 
 Jan Vaněk  Fakulta vojenského zdravotnictví University obrany Zobrazování terénu v reálném čase 
Mgr. Tomáš Neuwirth  Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě  Reciprocal transformation for the Konno-Asai-Kakuhata system  
Ing. Tomáš Pospíšil  Ústav matematiky, FSI VUT v Brně Generating of Random Structures for Mathematical Modelling 
doc. Ing. Daša Tichá PhD. Žilinská univerzita v Žiline  
 Jan Šembera  Technická univerzita v Liberci Modelování chemických reakcí v proudící tekutině 
Prof. RNDr. Jan Franců CSc. UM FSI VUT v Brně On Modeling of Flow in Vaneless Machines 
RNDr. Petra Šarmanová Ph.D. VŠB-TU Ostrava  
 Helena Durnová Ph.D. VUT v Brně ALGOL and IFIP - a brief survey in the origins of the ALGOrithmic Language 
doc. RNDr. Martin Kalina CSc. Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta Conditioning for S-additive measures 
Ing. Tomáš Trávníček  FSI, VUT Brno Plánovaný experiment 
Ing. Michal  Beneš  Fakulta stavební ČVUT v Praze Regularity and FEM Error Estimates of Viscous Incompressible Stokes Flow in Polygonal Domains near Corners 
RNDr. Jana Puchýřová  VUT v Brně Testy prostorové představivosti 
 Michal Marvan  Matematický ústav v Opavě Dostatečný soubor podmínek integrability v Riquierově teorii 
Doc.Dr.Ing. Michal Beneš  FJFI ČVUT v Praze Mathematical model of solidification of pure substances 
Mgr. Zdeňka Hencová  PřF MU Počátky matematické analýzy ve středoškolských učebnicích 
Ing. Vojtěch Vitásek  FSI VUT v Brně Dvoustupňový přístup k úlohám lineárního programování 
RNDr. Břetislav  Fajmon Ph.D. UMAT FEKT VUT v Brně On some applications of Lyapunov functions 
Doc. RNDr. Zdeněk Šmarda CSc. UMAT FEKT VUT v Brně Singular periodic solutions of perturbed integrodifferential equations 
Ing. Lukáš Dvořák  Vysoké učení technické v Brně  
Doc, RNDr. Jiří Novotný CSc. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty VUT v Brně Stroje a množiny Zdzdislawa Pawlaka 
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček CSc. Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU  
Mgr. Lucie Zrůstová  FAST, VUT Brno Historie deskriptivní geometrie na MU 
Doc., RNDr. František Bubeník CSc. FSv ČVUT Praha Matematické modelování úloh stavební praxe při výuce matematiky 
Doc. RNDr. Martin Kovár Ph.D. UMAT FEKT VUT A topologization of pointless causal structures 
RNDr. Dana Hliněná PhD. ÚMAT A note on fuzzy preference structures 
RNDr. Zdeněk Svoboda CSc. UMAT FEKT VUT v Brně  Wazewski's Topological Method for Functional Equations with Unbounded Delay 
Ing. vladislav kozák CSc. Ústav fyziky materiálů AV ČR The Outlook of the Cohesive Zone Approach 
Mgr. Irena Hlavičková  ÚMAT FEKT VUT Brno Bude upřesněno 
 Beatrix Bačová  Žilinská univerzita v Žiline, KAAM FPV ŽU  
Ing. Vladimír Žák  Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrtsví   
Mgr. Marie Tomšová  VUT FEKT UMAT bude upřesněno později 
doc. RNDr. Jaromír Baštinec CSc. VUT FEKT UMAT Pilotní ročník předmětu MMNM 
Mgr. Petra Langerová  VUT FEKT UJAZ bude upřesněno později 
Mgr. Michal Novák Ph.D. VUT FEKT UMAT Maple from the point of view of non-native speakers – students of technology 
prof. RNDr. Jan Chvalina DrSc. VUT FEKT UMAT When certain basic hyperoperations on lattices coincide  
RNDr. Helena Koutková CSc. FAST VUT Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky 
Ing. Pavel Špaček Dr. FAST VUT Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky 
Mgr. Barbora Šťastná  Přírodovědecká fakulta MU Kosinová věta pro čtyřúhelník 
RNDr. Helena Koutková CSc. FAST VUT Využití programu ArcGIS pro aplikaci geostatistiky 
Prof., RNDr. František NEUMAN DrSc. ÚM FEKT VUT - Brno Covariant aspects of structures of solution spaces 
Doc. RNDr. Josef Zapletal CSc. Evropský polztechnický institut s.r.o. Beta-hypergroupoids on Partially Ordered Sets 
Mgr. Jana Procházková  FSI, VUT v Brně The implementation of special NURBS objects 
PhDr. Pavlína Račková  Univerzita obrany bude upřesněn 
 Jana Bulantová  FAST VUT v Brně Součinitel vlhkostní vodivosti 
Doc., RNDr. Jiří Moučka Ph.D. Univerzita obrany Totožnost jistých základních hyperoperací na svazech 
 Jan Chleboun  Matematický ústav AV ČR Are graduates aware of uncertainty in modeling? 
Mgr. Radka Smýkalová  Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky Mercatorův přínos pro matematickou kartografii - v angličtině 
Prof. RNDr. Ivo Marek DrSc. ČVUT v Praze, FSv Konvergence iteračních procesů s prezencí cyklických spekter 
Doc., RNDr. Olga Nanasiova CSc. SvF STU Bratislava S-map and its dual function  
Doc. RNDr.  Štefan Varga PhD Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Regression models with mixed efects 
Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy CSc. FPV ŽU v Žiline Vybrané matematické objavy a ich aplikácie vo vyučovaní 
doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník CSc. FAST VUT v Brně bude upřesněno 
doc. Ing. Jiří Vala CSc. FAST VUT v Brně bude upřesněno 
RNDr. Sárka Hosková Ph.D. Universita obrany  
Prof. RNDr.  Josef Diblík  DrSc. VUT Brno, FAST  
RNDr. Ivo Moll CSc. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Státní, veřejné a soukromé vysoké školy v České republice 
Doc. RNDr. Josef Dalík CSc. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Fakulta stavební, VUT Brno Comparison of the Theoretical Basis of Programs for Degrees in Civil Engineering at Irish and Czech Universities 

Vyplnění přihlášky