BAA002 / BA002 Matematika 2

- jaro 2021 -• 13. cvičení   -   čtvrtek 6. 5. 2021 •

Funkce více proměnných:
- globální (= absolutní) extrémy,
- tečná rovina a normála,
- derivace implicitně zadané funkce.
Vypočítané příklady + videozáznam

• 12. cvičení   -   čtvrtek 29. 4. 2021 •

Funkce více proměnných:
- lokální extrémy,
- globální (= absolutní) extrémy.
Vypočítané příklady + videozáznam

• 11. cvičení   -   čtvrtek 22. 4. 2021 •

Funkce více proměnných:
- (přibližné určení funkční hodnoty pomocí Taylorova polynomu),
- lokální extrémy funkce dvou proměnných.
Vypočítané příklady + videozáznam

• 10. cvičení   -   čtvrtek 15. 4. 2021 •

Funkce více proměnných:
- totální diferenciál,
- Taylorův a Maclaurinův polynom,
- přibližné vyjídření funkční hodnoty.
Vypočítané příklady + videozáznam

• 9. cvičení   -   čtvrtek 8. 4. 2021 •

Funkce více proměnných:
- definiční obor,
- parciální derivace.
Vypočítané příklady + videozáznam

• 8. cvičení   -   čtvrtek 1. 4. 2021 •

Aplikace určitého integrálu:
- hmotnost tenké rovinné desky,
- statické momenty tenké rovinné desky,
- těžiště tenké rovinné desky,
- délka křivky,
- obsah části plochy vzniklé rotací křivky,
- hmotnost tenkého rovinného drátu ve tvaru křivky,
- statické momenty tenkého rovinného drátu,
- těžiště tenkého rovinného drátu.
Vypočítané příklady + videozáznam

• 7. cvičení   -   čtvrtek 25. 3. 2021 •

Samostudium
- aplikace určitého integrálu (1. část).

Videozáznam + vypočítané příklady.


• 6. cvičení   -   čtvrtek 18. 3. 2021 •

- neurčitý integrál: integrace iracionálních funkcí,
- určitý integrál.

videozáznam

• 5. cvičení   -   čtvrtek 11. 3. 2021 •

Neurčitý integrál:
- integrace goniometrických funkcí,
- integrace iracionálních funkcí.

videozáznam

• 4. cvičení   -   čtvrtek 4. 3. 2021 •

Neurčitý integrál:
- integrace racionálních funkcí,
- integrace goniometrických funkcí.

videozáznam

• 3. cvičení   -   čtvrtek 25. 2. 2021 •

Neurčitý integrál:
- metoda per partes,
- integrace racionálních funkcí.

Vypočítané příklady + videozáznam

• 2. cvičení   -   pátek 19. 2. 2021 •

Neurčitý integrál:
- podle vzorců,
- úpravou,
- metoda substituce.

Vypočítané příklady + videozáznam

Vzorce pro derivování a integrování.


______________________________________________________________________________


BA002 / BAA002 Matematika 2

- jaro 2020 -

Příklady a záznamy z videokonferencí:


6. cvičení:

Určitý integrál - úterý 14. 4. 2020,   čtvrtek 16. 4. 2020 (videozáznam)7. cvičení:

Aplikace určitého integrálu (1. část)- úterý 21. 4. 2020 (videozáznam),   čtvrtek 23. 4. 2020 (videozáznam)8. cvičení:

Aplikace určitého integrálu (2. část)- úterý 28. 4. 2020 (videozáznam),   čtvrtek 30. 4. 20209. cvičení:

Funkce více proměnných - úterý 5. 5. 2020,   čtvrtek 7. 5. 2020 (videozáznam)10. cvičení:

Taylorův rozvoj (Maclaurinův rozvoj, totální diferenciál) - pátek 8. 5. 2020 (videozáznam),   pondělí 11. 5. 2020 (videozáznam)11. cvičení:

Lokální extrémy - úterý 12. 5. 2020 (videozáznam),   čtvrtek 14. 5. 2020 (videozáznam)12. cvičení:

Globální (= absolutní) extrémy - pátek 15. 5. 2020 (videozáznam),   pondělí 18. 5. 2020 (videozáznam)13. cvičení:

Tečná rovina a normála funkce více proměnných, derivace funkce zadané implicitně - úterý 19. 5. 2020 (videozáznam),   čtvrtek 21. 5. 2020 (videozáznam)