FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Termíny nepovinných konzultací:

Zimní semestr: 08. a 09.11.2002 Letní semestr: 07. a 08.03.2003
  29. a 30.11.2002   04. a 05.04.2003
  13. a 14.12.2002   09. a 10.05.2003
  17. a 18.01.2003   06. a 07.06.2003

Začátek hromadných konzultací je v pátek od 14:30 hod v Z82 a v sobotu od 8:00 hod v Z60.